anu_04.png

Aluevaalit
2022

Rakenteet kuntoon – alusta asti!

Uusi aluevaltuusto tulee määrittämään, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut jatkossa järjestetään. Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan varmistaa, että

  1. uusi aluehallinto on sujuva, tehokas eikä laajennu suotta – uudistuksen täytyy toteutua asiakas edellä.

  2. järjestettävät palvelut ovat mahdollisimman kustannustehokkaita ja painottuvat ennaltaehkäisyyn aina, kun mahdollista.

  3. alueen ja alueen kuntien välinen tehtävänjako on selvä ja yhteistyösujuvaa: päällekkäiset toiminnot pitää välttää, katvealueita ei saa jäädä ja tietoja ja tiloja pitää jakaa tarvittaessa sujuvasti. Tämä koskee etenkin ennaltaehkäiseviä palveluja ja hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.

  4. alueen asukkailla on mahdollisimman suuri valinnanmahdollisuus siinä, miten ja keneltä he palvelunsa hankkivat. Alueen pitää muun muassa mahdollistaa laaja palvelusetelien käyttö ja tehdä kaikki järkevä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sen takaamiseksi, että parhaat välineet ja käytännöt ovat käytössä myös alueen tuottamissa palveluissa.   

  5. niin uudessa hallinnossa kuin palveluissa hyödynnetään ja kehitetään digitaalisia palveluja ja ratkaisuja.

Uuden alueen hallinnon ja tehtävien kustannus- ja vaikuttavuusseuranta on erityisen tärkeää juuri ensimmäisen aluevaltuuston työssä, koska lainsäädännöstä ei seuraa kunnollista kannustinta alueille järjestää palvelut kustannustehokkaasti, ja siten järkevästi. Vastuu myös taloudesta on kuitenkin ensiarvoista, kun tärkeimmät sosiaali- ja terveyspalvelut halutaan turvata pitkällä aikajänteellä. 

 

 

Aluevaalit järjestetään ensimmäistä kertaa. Uusille alueille siirtyvät 2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastus toimen järjestäminen ja rahoitus. Uuden aluevaltuuston alla päätetään siis muun ohella terveyskeskusten, mielenterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon palveluista.

Viranomaistietoa uusien hyvinvointialueiden toiminnan valmistelusta löydät tästä linkistä: https://vssotehankkeet.fi/article/mista-on-kysymys/

Aluevaalit:

varsinainen vaalipäivä 23.1.2022

ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022

ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022

Lue lisää ajatuksistani täältä >>