arvot02.png

Arvot

Miksi politiikka

ja miksi 

kokoomus?

Hakeuduin mukaan politiikkaan, koska haluan vaikuttaa suoraan yhteisiin asioihimme, rakenteisiin ja valintoihin, joilla ihmisten elämään vaikutetaan.

Mielestäni poliitikkojen tehtävänä on harkita ja päättää tavoitteet, joihin yksittäisillä asiapäätöksillä pyritään. Poliitikkojen tulisi aina arvioida kokonaisuutta, sitä, miksi jokin päätös tehdään ja mitä erilaisia vaikutuksia päätöksellä on. Sitäkin, onko kyseinen päätös paras tapa vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Poliitikoilla tulee olla ymmärrys siitä, miten maailma kehittyy ja näkemys siitä, mihin sen halutaan kehittyvän.

Minua kannattelevat ja ohjaavat tavoitteet siitä, että ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti ja että meidän kaikkien vastuulla on sekä oma että läheistemme - ja muun yhteyskunnan hyvinvointi. Kaikki, mitä teemme, vaikuttaa ihmisiin ympärillämme ja ympäristöömme. Uskon laajaan henkilökohtaiseen vapauteen, markkinatalouteen ja sivistykseen. Haluan edistää sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisillä - yksinkertaisesti - on mahdollisuus hyvään elämään.

Valitsin puolueekseni Kokoomuksen, koska sen ytimessä on vahva vapaus- ja laillisuuseetos, periaate heikompien suojelemisesta ja arvostus työtä ja oppimista kohtaan. Mielestäni puolueella on realistisin käsitys siitä, miten hyviin tavoitteisiin päästään. Politiikkaa pitää tehdä tosiasiat tunnustaen, mutta kunnianhimoisesti!

Kokoomuksen ohjelmiin voit tutustua täällä:

https://www.kokoomus.fi/