anu_04.png

Kuntavaalit

2021

Turku

Suomen

kakkos-

kaupungiksi!

Kaupunki on ihmistä varten ja päättäjien tärkein tehtävä onkin turvata asukkaiden hyvinvointi. Turkulaisten edun mukaista on ja tavoitteena tulee siksi olla, että Turku pysyy kasvukeskuksena - eikä pelkästään se, vaan että Turku saavuttaa selkeän Suomen kakkoskaupungin aseman.

Kun kaupunki kasvaa, se kiinnostaa ja houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä. Kun Turku kasvaa, Turussa riittää palveluja, työtä ja verotuloja. Tällöin Turussa asukkailla on mahdollisuus hyvään ja monipuoliseen arkeen ja laadukkaita julkisia palveluja kyetään toteuttamaan siellä, missä niitä tarvitaan, kuten varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä vanhustenhoidossa.

Mitä Turun asema kasvukeskuksena sitten edellyttää? Kasvavien kaupunkien tunnusmerkkinä on, että kaupunki kiinnostaa tietotyöläisiä ja luovia ihmisiä, opiskelijoita, työikäisiä ja perheitä. Lisäksi kasvavissa kaupungeissa on sujuvat viranomaispalvelut, perhepalvelut ja toimiva liikenne, sekä erilaisia ja kohtuuhintaisia mahdollisuuksia asumiseen.

Päättäjien täytyy siksi huolehtia, että Turussa

1. on kohtuuhintaista asua ja jopa omistaa oma koti.

2. on helppo liikkua. Julkisen liikenteen tulee olla niin hyvä, että ainakin yksin liikkuva pärjää ilman omaa autoa.

3. kaikenkokoisille yrityksille sanotaan ”kyllä” ja etsitään ratkaisut, jotka mahdollistavat yritysten
toiminnan ja yrittäjien sekä yritysten asettumisen Turkuun

4. päiväkodit ja koulut ovat lähellä perheitä, jotta arki toimii

5. turvataan kulttuurin toimintaedellytykset, kuten tilojen saatavuus, sekä julkisen tilan käyttö niin,
että Turku on elävä ja monipuolinen kulttuurikaupunki.

6. ammatti- ja korkeakoulut ovat kaupungin keskeinen yhteistyökumppani ja niitä sekä
opiskelijajärjestöjä kuullaan kaupungin päätöksenteossa

7. julkiset investoinnit keskittyvät peruspalvelujen ohella ennen kaikkea sellaisiin, joilla edistetään yllä kuvattujen tavoitteiden toteutumista ja sitä, että Turkuun virtaa niin uusia asukkaita kuin vierailijoita.

Ympäristön suojeleminen itsessään on tavoite, jonka ei edes pitäisi olla varsinainen tavoite vaan itsestäänselvyys, joka otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Turussa tähän on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi jo käynnistyneen Hiilineutraali Turku 2029 -ohjelman puitteissa. Turun pitää jatkaa samalla kunnianhimoisella tiellä.

Lue lisää ajatuksistani täältä >>