• Anu Perho

Asuntopolitiikka määrittää Turun kasvun suunnan


Turku on kasvanut noin 2000:lla asukkaalla vuodessa. Turussa ja sen lähikunnissa asuu yhteensä reilu 300 000 ihmistä. Lisäksi Turku kilpailee asukkaista sekä Tampereen että Helsingin suunnilla. Kun Turussa tehdään maankäyttöä ja rakentamista koskevia päätöksiä, niissä tulee huomioida, miten päätökset vaikuttavat sekä nykyisiin asukkaisiin että niihin, jotka harkitsevat muuttamista seudulle. Turkuun kiinnostaa tulla ja jäädä, kun asuminen on mahdollista omaan kukkaroon sopivalla hinnalla ja asuntojen koko ja laatu ovat itselle sopivat.


Tämä tarkoittaa, että kaupungissa tulee olla monipuolisia asuinalueita ja koteja; vuokra-asuntoja, omistusasuntoja, omakotitaloalueita, rivitaloja, kerrostaloja ja yhteisöasumista, urbaania ja vihreää – ja näitä tulee olla riittävästi. Asuntojen tulee myös olla er


i kokoisia ja mieluiten niin, että esimerkiksi yhdessä kerrostalossa on erikokoisia asuntoja. Tämä edesauttaa myös sitä, että eriarvoistumista ja syrjäytymistä tapahtuisi mahdollisimman vähän.


Turussa on paljon maata, jolle rakentaa ja tehdä modernia rakentamista, kuten hiilineutraalia rakentamista, viihtyisiä viheralueita ja seniorien yhteisöasumista. Sen sijaan keskusta-alueilla ja keskustan liepeillä on jo tehtävä täydennysrakentamista ja rakentamista ylöspäin, mikäli kaupunkirakennetta halutaan tiivistää – eli esimerkiksi jos halutaan, että mahdollisimman moni voi asua kävelyetäisyydellä keskustasta. Pidän korkeaa rakentamista hyvin mahdollisena ja tärkeänä osana Turun keskustan, ja myös ulompien alueiden, kehittämistä.


Asuntopolitiikkaa – eli määrätietoisia suunnitelmia maankäytöstä – tarvitaan, jotta kaupungin asuntorakenne on tasapainoinen ja vastaa tarpeisiin silloin, kun niitä on, eikä jälkijunassa. Tästä syystä rakentamisessa pitää olla hieman etupainossa ja kaavoituksessa tulee selvästi nykyis


tä enemmän ennakoida asuntorakentamisen tarvetta. Tasapaino edellyttää lisäksi, että kaupungissa on sekä markkinaehtoista rakentamista että niin sanottua ARA-rakentamista, jota tekevät yleishyödylliset yhteisöt.


Kun yleis- ja asemakaavoituksella ratkaistaan, minne saa rakentaa, samalla pitää myös huomioida, miten tarkemmat kaavamääräykset vaikuttavat rakentamisen laatuun ja hintaan. Poliitikkojen tulisi suhtautua maltillisesti arkkitehtien ja rakennussuunnittelijoiden työtä kovasti rajaaviin määräyksiin, jotta luovuus ja ajassaelävä kaupunkikuva ei suotta kärsi, ja jotta kustannukset eivät suotta nouse (ne näkyvät asumisen hinnassa!). Rakennusten esteettisiä, käytettävyys- ja ympäristöarvoja tulisi ohjata ennen muuta tavoitteellisin ja yleistasoisin kuin yksityiskohtaisin määräyksin.


Turun maankäyttöön voit perehtyä esimerkiksi täällä: https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: