• Anu Perho

Joukkoliikenteen tavoitteet ja talous on päivitettävä

Liikenne vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka toimiva ja houkutteleva Turku on asukkaiden ja yritysten näkökulmasta. Tasokas joukkoliikenne on kaupungin kasvun ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen edellytys.


Tulevan valtuustokauden keskeiset liikkumiseen liittyvät päätökset koskevatkin Fölin palvelutasoa ja runkolinjastouudistusta eli linjojen sijaintia ja vuorotiheyttä. Korona-ajan tuomien muutosten vuoksi tavoitteet, joihin pyritään, tulisi päivittää ja budjetoida niiden mukaan. Optimaalista on, että päätökset tehtäisiin vähintään 2–3 vuotta etukenossa.


Ennen koronaa ja keskusta-alueen remontteja Föli-alueella tehtiin vuodessa noin 26 miljoonaa matkaa. Matkamäärä nousi vuosittain. Seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa ja Fölissä on tehty tietoisia valintoja esimerkiksi viestinnän, päästöttömän liikenteen kilpailutusten (hinnat ovat laskeneet ja uusi liikenne on puhtaampaa) sekä lipputeknologian, kuten lähimaksun, osalta. Asiakastyytyväisyys on tutkitusti korkea, kansainvälisestikin.


Matkamäärien laskun vuoksi joukkoliikenteeseen kohdistuu kuitenkin säästöpaineita. Budjettiylitykset eivät ole demokratian eivätkä kaupungin taloudenpidon kannalta kestävä ratkaisu. Korona-aikana lipputulomenetyksiä on saatu viime ja tänä vuonna kompensoitua valtion korona-avustuksista ja karsimalla esimerkiksi yö- ja ruuhkavuoroista. Valtionavut eivät ole jatkuvarahoitustapa. Fölin matkamäärien pitää nousta.


Korona-aikana huoli ja ihmetys on ollut, että ”bussit kulkevat tyhjinä”. Joukkoliikenteen käyttöön vaikuttaa keskeisimmin se, kuinka tiheästi busseilla pääsee kulkemaan. Myös asiakkaan tottumus ja luottamus joukkoliikenteeseen ovat tärkeitä. Tällöin toimenpiteet, joilla palvelutasoa merkittävästi tai tilapäisesti muutellaan säästöjen toiveessa, eivät välttämättä ole lainkaan järkeviä, taloudenkaan näkökulmasta.


Joukkoliikenteen kustannuksia ei myöskään pystytä karsimaan samassa suhteessa eikä samalla hetkellä kuin liikkumisen tarve yllättäen vähenee. Jo tilattu liikenne maksaa aina jotakin, vaikka auto ei olisi joka hetki liikenteessä. Järkevä liikenne vaatii suunnittelua.


Realistinen, mutta selkeästi kasvua tukeva tavoite olisi, että Fölin matkamäärät ovat viimeistään vuonna 2024 palautuneet vuoden 2018 eli keskustan remontteja ja koronaa edeltävälle tasolle. Tästä kasvun tulisi jatkua vähintään kolme prosenttia vuodessa. Tavoite voi edellyttää väliaikaisesti hieman aiempaa suurempaa julkista rahoitusosuutta, mutta maksaa itsensä vuosien saatossa todennäköisesti takaisin, kun matkamäärien lisääntyessä lipputulojen osuus kasvaa ja liikkuminen lisää ihmisten toimintaaja kaupungin vetovoimaa.


Vaihtoehtona on, että välttämätöntä koulu-, työmatka- ja palveluliikennettä toteutetaan joka tapauksessa, mutta liikenne on aiempaa heikompaa. Tällöin matkustajia tippuu kyydistä ja riskinä on, että verorahoituksen määrä kasvaa ja että joukkoliikenteen muita hyötyjä ei saavuteta.


Anu Perho (kok)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pj.


Julkaistu Turun Sanomissa 25.5.2021

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: