• Anu Perho

Kasvu on hyvä, kun se tehdään järkevästi – ajatuksia asuntopolitiikasta

Kuntavaaleissa ykkösteemani on turkulaiset ja kasvu. Päädyin tähän, koska haluan olla tekemässä politiikkaa, joka turvaa turkulaisten mahdollisuuden hyvinvointiin tulevina vuosikymmeninä, ei pelkästään lyhyen ajan kuluessa. Kasvu tarkoittaa, että Turussa kasvavat niin asukasmäärä, tuottoisan ja työllistävän yritystoiminnan määrä kuin ne verovarat, joita on käytettävissä yksittäisen asukkaan tarvitsemiin välttämättömiin palveluihin. Kasvu tarkoittaa myös, että kaupungissamme on monipuoliset, ihmisten arkea rikastuttavat palvelut - sekä vihreyttä, enemmän kuin nyt.


Kun Suomi ja Turku ikääntyvät väestöltään, kuntatalouden kasvulle olennainen edellytys on asukasmäärän ja työtä tekevien määrän kasvu, koska ilman luovia, keksiviä, koulutettuja ja tekeviä ihmisiä ei ole työtä eikä laajaa yritystoimintaa. Tarvitsemme ihmisiä. Ihmisille tärkeää on keskimäärin se, että asumiseen on varaa ja asuminen on viihtyisää ja itselle sopivaa. Asumispolitiikalla vaikutetaankin juuri asumisen hintaan, mutta myös syrjäytymisen ehkäisyyn sekä siihen, kuinka eri- tai samanlaisista lähtökohdista elämässä edetään. Lisäksi asumis- ja muulla rakentamiseen liittyvällä politiikalla vaikutetaan olennaisesti siihen, ovatko asuinympäristöt ihmisille viihtyisiä ja luonnon kannalta kestäviä.


Turussa pitää tehdä nykyistä vahvempaa ja ammattimaisempaa asumispolitiikkaa. Tämä tarkoittaa tietoisia poliittisia päätöksiä ja virkamiesvalmistelua, joilla turvataan kooltaan ja hintatasoltaan mahdollisimman monipuolinen asuntotuotanto ja asuinalueittain sekoittuneet asumismuodot. Olemme jääneet jälkeen asuntotuotantoon liittyvistä tavoitteista eikä asuntorakentamiseen liittyvä kaavoitus ja luvitus ole riittävän ennakoitavaa, minkä lisäksi se kestää liian kauan.

Samaten asuinalueiden rakentamisessa pitää vielä nykyistä enemmän ottaa huomioon, mitä julkisia palveluja alueella on ja mitä yksityisiä palveluja alueilla on mahdollista – esimerkiksi kaavoitukseen ja luvitukseen liittyvistä syistä – harjoittaa. Näen, että tarvitsemme yhä enemmän pienehköjä kaupunkikeskuksia eli lähiöitä, joissa on keskeisimmät arjen palvelut ja toisaalta hyvin helppoa tehdä paikallista palveluyritystoimintaa. Edellyttää ennakoivaa kaavoitusta ja rakentamista, mikäli haluamme, että arjen tärkeimmät palvelut ovat ihmisiä lähellä.


Kannatan myös sitä, että Turun kaltaisessa kasvavassa kaupungissa rakennetaan sekä markkinaehtoisia että ARA-tuettuja vuokra-asuntoja. Tällä mahdollistetaan, että asuntokanta vastaa ajantasaisesti ihmisten muuttuviin tarpeisiin ja että Turku on houkutteleva ja ylipäätään mahdollinen paikka asua eri tilanteissa oleville ihmisille ja perheille. Kaupunkina häviämme kilpailussa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja mahdollisesti ympäryskunnille, jos emme vastaa erilaisiin asumistarpeisiin.


Kun asuntopolitiikkaa tehdään järkevästi, kasvun on mahdollista olla kestävää myös ympäristön kannalta. Turussa tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kaiken rakentamisen yhteydessä edellytetään viheralueiden säilyttämistä tai niiden tekemistä, ja täydennysrakentamisessakin vähintään puiden ja vihreiden maapintojen istutusta. Jotta asuntorakentaminen tukee niin sanottua tiivistä kaupunkirakennetta ja kaupungin ekologisuutta, Turussa pitää nykyistä enemmän rakentaa ylöspäin, eli lisätä kerroksia. Tähän asti korkeaan rakentamiseen on liian monessa kohtaa suhtauduttu mielestäni suotta nihkeästi. Tästä seuraa pahimmillaan sekä ekologisia tappioita että asumisen hinnan kallistumista, koska rakentaminen ei ole tehokasta.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: