• Anu Perho

Liikenteen monipuolinen kehittäminen on kasvavan Turun edellytys


Anu Perho Föli Turku
Anu Perho Föli Turku

Turkulaisten arjen ja kaupungin tulevaisuuden kannalta on olennaista, miten kaupungin ja seudun liikennettä kehitetään. Liikkumisen reitit ja palvelut osaltaan määrittävät, missä kaupunki kasvaa ja onko asukkaiden arki sujuvaa. Poliittisessa päätöksenteossa liikenne käsittää sekä yleisen liikennesuunnittelun, kuten henkilö- ja joukkoliikenteen kaistat ja pyörätiet, että joukkoliikenteen järjestämisen. Joukkoliikenteeseen kuuluu myös mahdollinen raitiotie.


Jotta päätöksenteko olisi turkulaisten edun mukaista pitkällä aikajänteellä, päättäjien tulee tarkastella liikennettä kokonaisuutena, kaikki liikkumistavat huomioiden: jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne ja henkilöautoilu. Kaupungissa tarvitaan kaikkia näitä liikkumismuotoja, koska ihmisten tarpeet ovat vaihtelevia ja keskenään erilaisia.


Turun liikennesuunnittelun yhtenä haasteena on jonkin verran haastavan keskusta-alueen jakaminen kävelijöiden, pyöräilijöiden, joukkoliikenteen ja tavara- sekä henkilöautoliikenteen kesken. Mistään mahdottomasta tehtävästä ei kuitenkaan ole kyse: kaikki liikkumismuodot mahtuvat keskustaan ainakin, mikäli kunkin omia totuttuja reittejä ollaan joissain kohdin valmiita muuttamaan. Vahvempi kaistoitus eri liikkumismuodoilla edistää kaikkien liikkumismuotojen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia. Jotta esimerkiksi keskustan kehittämisessä onnistutaan, tarvitaan nykyistä rohkeampia päätöksiä ohjata liikenne tiettyjä reittejä pitkin.


Liikenne tulee myös suunnitella nimenomaan lähivuosia kauemmas asetettujen tavoitteiden perusteella. Ennakoinnin tarve koskee tällä hetkellä kriittisimmin joukkoliikennettä.Turussa joukkoliikenteen matkamäärät kasvoivat lähes koronan alkamiseen asti, jonka jälkeen matkustajamäärät ovat rajusti laskeneet. Tulevan valtuuston tehtävänä on arvioida kehitystä ja linjata, minkätasoisena joukkoliikenne järjestetään - entisenlaisena, aiempaa kevyempänä, vai parempana? FÖLInpitkään ja merkittävästi kasvaneet matkamäärät ja korkea asiakastyytyväisyys ovat pitkäjänteisen ja tietoisen kehittämisentulos. Palvelutasoa ei ole järkevää tilapäisten säästöjen vuoksi merkittävästiheikentää. Joukkoliikenne tulee olemaan myös ainut realistinen tapa järjestää liikkuminen väkimäärältään suurimmissa ja tiiviimmissä kaupunginosissa, kuten keskustan, kampuksen, Itäharjun ja Varissuon välillä.


Toimiessani kuluvana kautena seudullisen joukkoliikennelautakunnan puheenjohtajana olen saanut olla ylpeä siitä, mitä Fölissäja Turussa on etenkin asiakasmäärien, liikenteen ekologisuuden ja hinnan sekä asiakaspalvelun osalta saatu aikaan. Föliin ja Turun liikennesuunnitteluun voit tutustua tarkemmin täällä: https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/joukkoliikenne-0

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: