• Anu Perho

Raitiotie – uhka vai mahdollisuus?

Raitiotie on kirvoittanut Turussa tiukkaa keskustelua jo vuosia. Kaupunginvaltuusto päätti 2020 keväällä jatkoselvityksestä, jossa tutkitaan tarkasti Varissuo – Keskusta -Satama -linjan kustannukset ja vaikutukset ja valmistaudutaan siihen, että kaavoitus on mahdollisesta raitiotiestä päätettäessä nopeasti toteutettavissa. Selvitysten on määrä valmistua valtuustokauden 2021-2025 loppupuolella, jolloin kaupunginvaltuusto päättää siitä, toteutetaanko raitiotie.


Raitiotien mahdolliselle tekemiselle on kaksi selvää perustetta: tarve suuremman kapasiteetin joukkoliikennevälineelle sekä pyrkimys Turun kasvuun ja kaupunkikehitykseen, jossa Turku ja turkulaiset vaurastuvat. Joukkoliikennevälineenä moderni raitiotie on matkustajalle mukava ja lisäksi raitiotien kuljetuskapasiteetti on suuri. Mitä tulee kaupunkikehitykseen, pohjoiseurooppalaiset raitiotiekaupungit näyttävät houkuttelevan kaupunkiin investointeja, mikä tarkoittaa siis lisää ihmisiä, työtä, yrityksiä ja verotuloja kaupunkiin.


Raitiotien kustannusarvio on yhdeksännumeroinen. Kertainvestointina kustannus, nykyarvion mukaan, olisi noin neljäs-kolmasosa Turun kaupungin vuosittaisesta budjetista. Määrä sinänsä on valtava, suurempi kuin minkään aiemmin tehdyn investoinnin. Tämänhetkisissä suunnitelmassa investoinnin kustannukset katettaisiin valtion avustuksella (30 %) ja, ajan mittaan, muun muassa rakentamisesta johtuvilla verotuloilla ja maankäyttömaksuilla, joita maksaisivat ne maanomistajat, jotka ovat raitiotien vaikutuspiirissä ja joiden omistuksen arvon odotetaan nousevan.


Raitiotielle suunnittelussa asetetut tavoitteet ovat kannatettavat. Lopullinen oma kantani raitiotiehen tulee muodostumaan ennen muuta sen perusteella, mitä selvityksissä osoitetaan raitiotien hyödyistä, haitoista ja kustannuksista ja niiden vaikutuksista ajankohtaiseen kuvaan kaupungin kehittämisestä (edellyttäen tietysti, että selvitykset ovat perusteelliset ja oikeelliset). Itse mahdollisen investointipäätöksen yhteydessä on lisäksi välttämätöntä määritellä se, miten mahdollinen rakentaminen suunnitellaan ja hallitaan, ja miten rakentamisenaikaiset haitat minimoitaisiin.


Mikäli raitiotie rakennetaan, katson, että se tulee toteuttaa koko matkaltaan ja päätöstä tehtäessä tulee olla uskottavat suunnitelmat siitä, miten raitiotieverkkoa jatkettaisiin muihin suuntiin.


Turun seudullinen joukkoliikennelautakunta käsitteli aikanaan raitiotiestä ja superbussista annettavaa lausuntoa. Lautakunta keskusteli muun ohella juuri siitä, mikä on raitiotien suhde muuhun kaupungin ja joukkoliikenteen kehittämiseen sekä kaupungin talouteen. Pidän päättämäämme lausuntoa ja siihen tehtyjä yksimielisiä lisäyksiä edelleen ajankohtaisena. Superbussia koskeneet selvitykset ovat sittemmin vieneet siihen suuntaan, että sitä ei voida pitää aivan raitiotiehen verrattavana muun ohella puuttuvan tiedon puuttuessa ja matkustusmukavuuden osalta. Lausunnon voit lukea täältä: https://ah.turku.fi/tksjlk/2018/1107016x/3798927.htm

Turun kaupungin raitiotietä koskevat selvitykset löytyvät täältä: https://www.turku.fi/raitiotie

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: