• Anu Perho

Taide ja kulttuuri vievät kaupunkia eteenpäin

Taiteen ja kulttuurin sekä julkisen päätöksenteon suhde on tai koetaan usein ongelmalliseksi, koska taiteen ja kulttuurin hyödyt eivät aina ole taloudellisesti samalla tavoin mitattavissa kuin vaikkapa kaavoituksen, ja koska kyseessä ei ole kaupunkilaisille laista johtuva perusoikeus.


Kuitenkin lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet taiteen ja kulttuurin positiiviset vaikutukset ihmisten terveyteen. Koko kulttuuri- ja tapahtuma-ala on iso työllistäjä ja lisäksi nimenomaan kaupungeissa taide ja kulttuuri houkuttelevat uusia asukkaita ja matkailijoita kaupunkiin. Taiteen ja kulttuurin merkitys on kokoaan suurempi sillä tavalla, että hyödyt ulottuvat yksittäistä kokijaa ja tekijääkin laajemmalla, koko kaupungin imagoon ja vetovoimaan.


Turussa on mielestäni kaksi akuuttia ongelmaa, jotka taiteen saralla pitää ratkaista. Toinen on uuden konserttitalon rakentaminen ja toinen taiteentekijöille suunnattujen tilojen riittävyys. En pidä tarkoituksenmukaisena, että julkisin varoin tuetaan merkittävästi itse työtä esimerkiksi erilaisin palkkatuin, mutta sen sijaan Turun kokoisessa kaupungissa on mahdollista tukea esimerkiksi niin, että varmistetaan soveltuvien tilojen riittävä saatavuus. Tämä koskee sekä niin sanottua vapaata kenttää että juuri esimerkiksi erinomaista Turun filharmonista orkesteria, jolla ei ole terveellisiä eikä riittäviä tiloja.


Aurajoen rannoilla on kymmeniä ilahduttavia taideteoksia Päivänkakkarasta Suurtorin Ajan virtaan. Asia, jota Turussa voidaan silti edelleen parantaa ja jolla voidaan saavuttaa erilaisia hyötyjä, on julkisten tilojen taidehankkeet ja niin sanottu prosenttiperiaate, jolla osa (1%) julkisten rakentamishankkeiden budjetista käytetään tilataiteeseen. Turussa on myös edelleen paljon tuhansien ihmisten päivittäin käyttämää katutilaa ja viheralueita niin keskustassa kuin sen ulkopuolella. Itse antaisin vapaita käsiä ja mahdollisuuden käyttää näitä tiloja laajasti sekä taiteen esittämiseen että pysyvien taideteosten ja vaihtuvien näyttelyiden esillepanoon.


Korona on paljon puhutusti kurittanut nimenomaan kulttuuri- ja tapahtuma-alaa. Osa alan ongelmista, kuten korvauksen saaminen tehdystä työstä, edellyttää osin sääntelyä ja vapaaehtoisten maksujärjestelmien kehittämistä. Kaupungit, kuten Turku, voivat kuitenkin edesauttaa näiden alojen toipumista ja ammattilaisten elinkeinoa juuri esimerkiksi helpottamalla työtilojen löytymistä ja käyttöä, ja sallivaa ja mutkatonta julkisten tilojen käyttöä.


Mitä tulee kaupungin avustuksiin, niiden budjetoinnissa on vielä varaa harkita suorien toiminta- tai tapahtuma-avustusten korottamista, mikäli sille osoitetaan perusteet ja jo myönnetyt avustukset todetaan tarkoituksenmukaisiksi. Kulttuurin ja ylipäätään vapaa-ajan avustusten määrä on edelleen melko marginaalinen suhteessa kaupungin koko budjettiin (noin 6 %). Kuitenkin näillä avustuksilla nimenomaan – kun ne on hyvin kohdennettu – toteutetaan merkittävä määrä kaupunkilaisille tärkeitä asioita, ja mahdollistetaan hyvinvointia, jota olisi usein muutoin vaikea saavuttaa.


Turun kaupungin kulttuuripalveluihin voit tutustua täällä: Kulttuuri | Turku.fi

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: