• Anu Perho

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin pidemmän ajan päähän: terve ja viihtyisä ympäristö, asukasmäärän ja yritysten kasvu sekätoimiva kaupunkirakenne. Turun pitää olla tulevaisuudessa kaupunki, jossa terve meri on entistä lähempänä asukkaita, kaikkien asukkaiden kodin lähellä on puisto tai metsä, tärkeimmät arjen palvelut ovat kävelyetäisyydellä tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä, ja kaupungissa toimii niin pk-sektorin yrityksiä kuin kansainvälisesti menestyneitä isompia yrityksiä.


Ympäristöön ja luontoon liittyvät tavoitteet koskevat toisaalta luonnonsuojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa ja toisaalta asuinympäristön viihtyisyyttä. Turku on jo ottanut isoja askelia ilmastonmuutoksen torjunnassa, eli hiilineutraali Turku 2029-tavoitteen. Ohjelmaan voit tutustua tarkemmin täällä (https://www.turku.fi/hiilineutraaliturku). Haluan olla osaltani edistämässä hiilineutraalisuuden toteutumista. Päättäjiltä tavoitteen saavuttaminen edellyttää kauaskantoisempaa päätöksentekoa kuin mikä on yhden valtuustokauden pituus. Esimerkiksi liikkumiseen liittyvät ratkaisut eivät toteudu eivätkä ihmisten tavat muutu hetkessä.Lyhytkin aikajänne edellyttää joukkoliikenteen tason parantamista, pidempi lisäksi ainakin esimerkiksi uusien siltojen rakentamista saarille ja Aurajoen yli, tai tunneleita ali. Päättäjien tehtävänä on kaikissa tilanteissa huolehtia siitä, että tarpeelliset uudistukset tehdään kaikin puolin hallitusti ja ilman tarpeetonta haittaa asukkaille tai yrityksille.


Mitä tulee kaupungin rakenteeseen, Turussa pitää jo nyt huomioida, ja huomioidaankin,kaupungin kasvu. Toisaalta kasvuun pitää myös pyrkiä. Turku houkuttelee ja tänne saapuu nykyistä enemmän uusia asukkaita niin opiskelun, työn kuinviihtyisän kaupunkiympäristön perässä. Neljän vuosikymmenen päästä haaveideni Turussa on useampi keskus viihtyisissä lähiöissä. Keskuksissa toimivat lähikoulut ja -päiväkodit, kaupat arjen tarpeisiin sekä matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut kaikenikäisille. Turun kaupunkikeskusta on koko Suomen virein ja lämminhenkisin kulttuuri- ja ravintola-alue. Se on rakentunut Kauppatorin ja kampuksen ympäristöön ja Aurajoen rannoille Linnaniemestä Halisiin. Liikenneruuhkia on vähentänyt ja ihmisten arkea helpottanut hyvin tasokas joukkoliikenne.


Ihmiset tuovat mukanaan elämää ja houkuttelevat myös yrityksiä asettumaan kaupunkiin sekä lähikuntiin. Tulevaisuuden Turussa on ymmärretty ja sisäistetty seutuyhteistyön merkitys sekä se, että jokaisella kunnalla on omat vahvuutensa ja todennäköisimmin kaikki voittavat, kun yksi voittaa ja seudun väkimäärä sekä elinkeinoelämä kasvaa. Tulevaisuuden Turussa liikenneinfra maalla ja merellä on niin laadukas, että yritysten on helppo asettua ja kasvaa täällä. Laajat koulutusmahdollisuudet takaavat, että yritysten tarpeisiin on riittävästi osaavaa väkeä – ja mahdollisuus opiskella edelleen.

Koska Turku on kasvanut järkevästi, meillä on varaa myös tärkeisiin julkisiin palveluihin. Turussa on tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen ja apua tarjolla niille, jotka sitä syystä tai toisesta tarvitsevat.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Valitse teema alavalikosta: