• Anu Perho

Turku Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kaupungiksi!

Turun pitää olla Suomen ja seudun yrittäjäystävällisin kaupunki ennen muuta kolmesta syystä:


1. Yrityksissä on merkittävä määrä työpaikkoja ja ne tuovat toimeentuloa omistajilleen ja työntekijöilleen. 2. Yritysten ja työntekijöiden maksamat verot ovat edellytys sille, että kaupungin tärkeät julkiset palvelut toimivat ja ne pystytään rahoittamaan. 3. Yritykset tuottavat ison osan kaupunkilaisten haluamista ja tarvitsemista palveluista. Tämä on erityisen tärkeää, kun huomioidaan, että Turku on myös seudun keskus ja Turkuun tullaan palvelujen vuoksi myös muualta. Yrityskentässä ratkaistaan, onko Turku hyvä vai Suomen paras kulttuuri-, ravintola- ja matkailukaupunki!


Ykköseksi yrittäjien itsensä toiveissa nousee yleisen yrittäjämyönteisyyden lisääminen. Turussa meillä on varaa parantaa muun muassa siinä, että yrittäjät, toiminimiyrittäjistä kansainvälisiin suuryrityksiin, kohdataan ratkaisukeskeisesti. Jos yrittäjällä on kysymys tai tarve, johon vain kaupunki voi vastata, kaupungin pitää vastata ja haluta ratkaista asia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kaupunki on mahdollistaja, ratkaisujen etsijä. Turun pitääkin kehittyä entistä oma-aloitteisemmaksi ja houkutella kaupunkiin niin ihmisiä kuin yrityksiä.


Rakennuslupapalvelut ja kaavoituksen hitaus ovat olleet Turussa ongelma, jolla on suora vaikutus siihen, kuinka yrittäjämyönteiseksi Turku koetaan sekä siihen, kuinka asiat ihan käytännössä Turussa etenevät, tai eivät. Vaikeuksiin on kuluvalla valtuustokaudella onneksi tartuttu ja niihin on jo tullut parannusta. Palvelujen kehittämisen kanssa tulee kuitenkin tehdä töitä niin kauan, että ne - yksinkertaisesti - sujuvat nopeasti ja laadukkaasti, ja sitten jatkaa laadun vartioimista ja palvelun kehittämistä. Kaavoituskumppanuudet eli yksityisen sektorin kanssa yhteistyössä laadittavat kaavat ovat esimerkki toimenpiteestä, jolla voidaan sekä nopeuttaa kaavoitusta että varmistaa lopputuloksen soveltuminen kaavan hakijalle. Tämä ei estä eikä poista sitä, että kaavojen tulee silti täyttää lain ja muun säätelyn vaatimukset.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tulevaisuuden Turku

Millainen Turku on kymmenen, entä neljänkymmenen vuoden päästä? Näen ennen muuta kolme asiaa, jotka ohjaavat päätöksentekoa, mutta jotka pitää myös asettaa tavoitteeksi niin lähitulevaisuudessa kuin p

Valitse teema alavalikosta: